Plastové okná a dvere     │     Hliníkové okná a dvere     │     Príslušenstvo     │     Kontakt

Okná do Vášho sveta

Spoločnosť ROBSTAN s.r.o. so sídlom v Žiline bola založená v máji 2004. Hlavným predmetom činnosti bol predaj a montáž plastových a hliníkových okien, dverí a príslušenstva. V priebehu dvoch rokov sa firma úspešne etablovala na slovenskom trhu, vybudovala sieť obchodných zastupení a našla stabilných odberateľov medzi významnými stavebnými firmami a uspokojila veľké množstvo konečných spotrebiteľov. Snaha o poskytovanie čo najkvalitnejších výrobkov a služieb vyústila v roku 2006 do spustenia výroby plastových okien a dverí na jednej z najmodernejších výrobných liniek od talianskej spoločnosti FIMTEC.

Firma ROBSTAN s.r.o. na výrobu svojich okien a dverí používa zdravotne neškodné, ekologicky prijateľné, bezolovnaté profily GREENLINE od nemeckej spoločnosti TROCAL, ktorá má ešte ako jeden z mála výrobcov profilov celú svoju výrobnú prevádzku v Nemecku a patrí do skupiny výrobcov PROFINE, ktorá je jedným z najväčších producentov plastových profilov na svete.

Konštrukčné prvky okien sú certifikované TSÚS Nitra. Okná ako celkový konštrukčný prvok sú certifikované podľa zákona č. 90/1998 Z.z. o stavebných výrobkoch v spolupráci s technickým a skúšobným ústavom stavebným.

Cieľom spoločnosti ROBSTAN s.r.o. je prinášať zákazníkom produkty s vysokou úžitkovou hodnotou, vynikajúcimi tepelnoizolačnými a zvukovo izolačnými vlastnosťami, moderným dizajnom, ekologicky prijateľné a v dnešnej dobe tak dôležitou priaznivou cenou.

Od roku 2012 spoločnosť ROBSTAN s.r.o. Ukončila výrobu a nadviazala spoluprácu s firmou HESTA, ktorá je jedným z najväčších slovenských výrobcov plastových okien.


Náš partner pre plastové a hliníkove okná a dvere je spoločnosť HESTA

::: O SPOLOČNOSTI

okná a dvere

Copyright © 2014 robstan.sk. Všetky práva vyhradené.